Povrchové úpravy


 

Práškové lakování         Image

Základním principem je nanášení prášku na povrch dílce, po kterém následuje vytvrzení v peci. V prášku jsou obsaženy pryskyřice, aditiva, pigmenty či tvrdidla a vytváří se suchá prášková konzistence.

Práškové lakování využívá ve své technologii stlačeného vzduchu, který se smísí s práškem a vytváří tekutou směs. Aby došlo k ulpění prášku na dílci, dá se mu v aplikačním zařízení elektrostatická energie. Ta využívá fyzikálního jevu, kdy se opačně nabité částice vzájemně přitahují. K nabití prášku se využívají dva základní způsoby:

Elektrostatické nabíjení – STATIKA – KORONA
Práškové částice se nabíjí elektrody vysokého napětí, která je umístěna v ústí aplikační pistole. Způsob nabíjení je rychlí a účinný, ale nevhodný pro dílce, které mají hluboké záhlubně.

Elektrokinetické nabíjení – TRIBO
Práškové částice se nabíjí pomocí tření v aplikační pistoli a hadicích, které jsou vyrobeny třeba z teflonu. Způsob nabíjení není tak efektivní jako KORONA, ale je vhodný i pro dílce se záhlubněmi.
Práškové lakování je vysoce moderní technologie pro povrchovou úpravu kovů. Splňuje také přísná kritéria týkající se ochrany životního prostředí. Dokáže zaručit kvalitní povrchovou úpravu kovů pomocí práškových barev. Hlavním předpokladem pro vytvoření kvalitního nástřiku je očištěný povrch. Lakovaný výrobek musí být odmaštěný, případně opískovaný.

Proč práškové lakovaní 

  • lakovaná vrstva vykazuje odolnost vůči nárazům štěrku či kamení
  • velmi dobrou odolnost proti poškrábání
  • má vysokou chemickou odolnost
  • má vynikající vnější trvanlivost
  • je šetrná vůči životnímu prostředí

Žárové zinkování    Image

Tato povrchová úprava ocelových slitin existuje již více než 150 let a je do této doby kvalitou  nepřekonaná.

Díky odmaštění a moření se dosáhne celistvého čistého povrchu, na který se následně ponorem aplikuje tavidlo, před poslední operací ponořením celé ocelové konstrukce či dílu do roztaveného zinku při teplotách cca 440-460 °C.

Výhody žárového zinkování

Metalurgickou reakcí zinku se železem dosáhneme vysoké ochrany před rzí na dlouhá léta a to i v dutých profilech. Tento povrch je spolehlivý, trvanlivý, bezúdržbový.

Na povrchovou úpravu žárového zinku se dají aplikovat další povrchové úpravy, jako je například práškové lakování či tzv. mokré lakování. Tím zvýšíme životnost povlaku před rzí o další roky.

Naše zkušenosti dokazují bezzásahovou životnost duplexních povlaků až 20-40 let. To ukazuje, jak výhodné je se rozhodnout pro tuto variantu ochrany před rzí.

Galvanické zinkování   Image

Je to elektrolytický děj, při kterém se na elektrovodivé materiály ve většině případů železné díly (katoda), elektrochemicky vyloučí zinkový povlak rozpuštěním zinku (anody)

Galvanické zinkování se hodí na technicky a konstrukčně náročnější díly. Není tak odolné jako žárové zinkování.